Prekių katalogas

Privatumo politika

 • 1. Ką reiškia ši privatumo politika?

  Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) padės suprasti, kokius duomenis renkame internetinėje parduotuvėje www.kavoszinovai.lt (toliau - Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Visus Interneto svetainės lankytojai (toliau - Lankytojai), privalo šią Privatumo politiką perskaityti atidžiai.

  2. Kokią informaciją mes renkame?

  Interneto svetainėje teikdama Jums paslaugas, Paslaugų teikėja gali rinkti,kaupti ir naudoti tokius asmens duomenis:

  informaciją, kurią Jūs pateikiate UAB „Solid Red“, juridinio asmens kodas 303033371, Šilutės pl. 2-316, Klaipėda (toliau - Paslaugų teikėjas), registruodamiesi ir (ar) pirkdami Interneto svetainėje, įskaitant vardą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį;

  informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

  bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums betkuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami elektroniniu paštu ar telefonu.

  3. Slapukai

  Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

  4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

  Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

  Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

  tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaineir teikiamomis paslaugomis;

  sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

  naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;

  ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

  įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;

  pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

  marketingo tikslais

  mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite betkuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginėsrinkodaros pranešimų).

  5. Asmens duomenų saugojimo terminas

  Jūsų asmens duomenys el. prekybos tikslais (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdasir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.) bus saugomi 10(dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje.

  Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje (prisijungimo prie Internetinės svetainės, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų Internetinėje svetainėje).

  6. Tiesioginė rinkodara

  Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, gali išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo keliais būdais:

  registracijos metu, paspausdami mygtuką „SUTINKU“ gauti KavosZinovai.lt naujienas bei pasiūlymus el. paštu;

  pirkimo metu pažymėjus varnelę apie pageidavimą gauti naujienas ir pasiūlymus el.paštu;

  Taip pat Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, informuodami mus el. pašto adresu info@kavoszinovai.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

  7. Duomenų atskleidimas

  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams,vadybininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

  Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

  8. Jūsų asmens duomenų saugumas

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalimegarantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

  9. Jūsų sutikimai ir teisės

  Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

  Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų biure) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą,mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

  Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu,elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

  10. Atsakomybė

  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs,teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijosformoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  11. Privatumo politikos pakeitimai

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokiaatnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsųInterneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikospakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to,Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

  12. Skundų pateikimas

  Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

  A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

  Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

  Faks. (8 5) 261 9494

  El. paštas ada@ada.lt

   

  13. Kontaktinė informacija

  Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

  UAB Solid Red

  į.k 303033371

  Adresas Šilutės pl. 2-316, Klaipėda

  el.paštas info@kavoszinovai.lt

  kontaktinis telefonas 8618 89 885

  Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2018 m. gegužės24 d.